BESTYRELSEN 

 
Ninja's bestyrelse vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen (november). Der skal være mindst 3 (og gerne flere) medlemmer i bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består for 2018 af:
 
 
 Formand: Peter Kasserer: Henrik  Peter